TOIMINTA

GF & SONS OY:N LIIKETOIMINTA

  • GF & Sons konsultoi eri suuruisia eurooppalaisia yhtiöitä. Yhtiön konsultointiliiketoiminta on projektiluonteista, minkä takia sen tuottamaa kassavirtaa on vaikea ennustaa pitkälle eteenpäin.

  • GF & Sons kehittää ja lanseeraa uusia tuotteita ja palveluita, jotka voivat onnistuessaan synnyttää uusia yrityksiä. Tämän liiketoiminnan kassavirrassa on epävarmuutta, koska uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisestä aiheutuu usein alkuvaiheessa pelkkiä kuluja.

  • GF & Sons tekee suoria sijoituksia ainoastaan suomalaisten pörssiyhtiöiden liikkeellelaskemiin arvopapereihin. Tämän liiketoiminnan tuottamaa kassavirtaa on helpohko ennustaa.

GF & Sons ja sen lähipiiri kuuluvat monessa suomalaisessa pörssiyhtiössä suurimpien osakkeenomistajien joukkoon. Tasapainoittaakseen kassavirtaansa GF & Sons sijoittaa pääsääntöisesti tasaista osinkoa maksaviin maltillisesti arvostettuihin pörssiyhtiöihin. Esimerkkejä tällaisista sijoituksista ovat Lassila & Tikanoja Oyj, Rapala Oyj, Terveystalo Oyj, Anora Oyj ja Ilkka Yhtymä Oyj. GF & Sons myös omistaa ja kehittää maa-alueita asuinrakentamista varten.

Nämä kolme liiketoimintaa luovat yhdessä synergiaetua ja tukevat toisiaan.